Dombosi történetek remix

2019.07.11., csütörtök

12:00 Jó ebédhez soul…
Kötetlen irodalmi kávéház. Szabad mikrofon: felolvasások tetszés szerint.

15:30
Losoncz Márk-Rácz Krisztina A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése (1989-1999)

Igor Marojević – Patak Márta, Rajsli Emese

Antal Szilárd-Szilágyi Mária – Brenner János

Érdekes vállalkozásba kezdett Antal Szilárd és Szilágyi Mária, amikor az újvidéki Mária neve római katolikus templom falaira vésett nevek mögött rejlő egyének kiléte után kezdtek kutatni. Ezekről a feliratokról már első pillantásra meg lehetett állapítani, hogy régi vagy újabban keletkezett „falfirkákról” van-e szó. A mellékelt névsorból az is kideríthető, hogy a bevésett nevek mögött vannak közismert személyiségek, de teljesen ismeretlenek is, akiknek a személyazonossága után a szerzők a városban az első világháborút megelőzően tartott lakossági összeírások névjegyzékeiben kutattak, így sajátos történelmi játékként alakították ki a templomnak, valamint az identifikált személyeknek az egyedi és közös történetét. Mivel a falakon a leggyakrabban csak nevek szerepelnek, dátum csak kivételes esetekben, így ezeknek a névsoroknak a felhasználásával a szerzők sajátos történelmi fikcióhelyzetet hoztak létre. A nevek ismertek, de nem minden esetben fedik a névsorban szereplő egyének kilétét. Ez a körülmény külön érdekessége a kötetnek. (ÓZER Ágnes)

Böndör Pál – Berényi Emőke

Böndör Pál (Újvidék, 1947) vajdasági magyar költő, műfordító, regényíró. Legújabb kötete, a Vásárlási lázgörbe című verses elbeszélés a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg. A három részre tagolt és vers-végjegyzetekkel ellátott mű elbeszélői alaphelyzete a mottóként is feltüntetett A gyertyák csonkig égnek című Márai-regényt idézi meg. A kötetről írt recenzió szerint Böndör nem csak az egzisztenciális választások helyességét, netán eredményességét relativizálja és kérdőjelezi meg, hanem (ön)ironikus módon fel is függeszti az ezekre adható válaszokat. Az emlékezet megbízhatatlanságára alapozva relativizálja, lebegteti valóság és fikció, tényleges és képzelt jelenlét, a valóságos dialógus és a magányos monológ fogalmait is (Harkai Vass Éva).

Krusovszky Dénes – Deczki Sarolta

2019.07.12., péntek

12:00 Jó ebédhez soul…
Patak Márta (Benito Pérez Galdós: Tristana)

15:30
Fischer Botond, Láng Orsolya, Sánta Miriam – Dancsó Andrea
Barlog Károly – Komáromi Dóra

Barlog Károly (Zenta, 1986) vajdasági magyar író, szerkesztő. A Maxim (Forum, 2012) és a Kovács Istenke álmodik (Forum, 2017) című művei után a Noran-Libro Kiadó gondozásában az idén jelent meg harmadik önálló kötete, az E/ soundtrack-próza. A könyv zenés monológjai különféle zeneszámok keltette hangulatokat jelenítenek meg, azonban a szövegek a zeneszámok ismerete nélkül is magával ragadóak és önmagukban is garanciát jelentenek a magányos, gyakran kudarcokat megélő elbeszélők sorsába való belefeledkezésbe.

Patócs László – Deczki Sarolta

„(…) ha azokra a napokra gondolok, zászlók lógnak a teret körülfogó házak ereszein, az egyik vászon sarkáról leesett a gömbsúly, elszabadult a romboló anyag, mély ökölnyomot üt a betonba, (…)” Kevés olyan dolgot tudnák mondani, ami az egész könyvre egységesen ráillene. Fejezetenként más arcát mutatja. Ez nekem tetszik. Ami biztos, az Újvidék, a Liman és hogy mennyi minden nem számít. Nem számítanak, teljesen feleslegesek a nevek, a konkrétumok. Nem látni tisztán. A kisregény vége felé közeledve egyre több minden a helyére rázódik, de addig csak sötétben lehet tapogatózni, már ami az igazi mondanivalót illeti. A szöveg tempója remekül illik a tüntetéshez, a lövöldözéshez, de igazából nem sikerült rájönnöm, hogy miért ez a felsorolásszerű, bitanghosszú mondatszerkezet. Újraolvasós ez már biztos, mert remekül éreztem magam ezen az ingatag talajon és mert biztos vagyok benne, hogy vannak itt még olyan dolgok, amelyek felett most elsiklottam. (mer’melegvan) Lipe, moly.hu

Kabai Lóránt – Fekete I. Alfonz

 

Végel László – Patócs László

2019.07.13., szombat

12:00 Jó ebédhez soul…
Beszédes István – Döme Szabolcs

Beszédes István (Zenta, 1961) költő, szerkesztő, a zentai zEtna Könyvkiadó és online irodalmi tér alapító vezetője, a tavalyi Híd Irodalmi Díj nyertese. Legújabb, Vagy lenolaj című verseskötete alcíme szerint tipográfiai gyakorlat, melyben öt ciklusra tagolt, finom, lecsiszolt nyelvezetű költemények kaptak helyet.

15:30
10 éves a Híd Kör
A Híd Fiatal alkotók számának bemutatója
Híd Kör 10
Antalovics Péter, Cirok Szabó István – Celler Kiss Tamás
Dombos Visual – kiállításmegnyitó

Változó irodalmi terek a Vajdaságban (kerekasztal-beszélgetés)

2019.07.14., vasárnap

12:00 Jó ebédhez soul…
Ex-Symposion
Mesés Péter – Pressburger Csaba

15:30
Kormányos Ákos – Losoncz-Kelemen Emese

Kormányos Ákos (Zenta, 1992) Szegeden élő vajdasági magyar költő, drámaíró. Paraván című első kötete az Újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet és a FISZ – Fiatal Írók Szövetsége közös gondozásában jelent meg. Kormányos Ákos első kötete nem olyan dolgokkal foglalkozik, amiket gyönyörűnek szokás tartani. Kicipzározza, matat a testben, fölfelé, egészen addig, ahonnan a másik ered. Megmetélnek egy farkat, akkora lesz, mint a lovaké. Ebben a világban a reggeli pisilés a Muszáj Herkules (Szilasi László).

Papp Katalin – Bicskei Gabriella

Papp Katalin (Szabadka, 1997) költő. Első verseskötetét az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet adta ki Kés a párna alatt címmel. A kötet utószava szerint a versvilág egyik lényeges horizontja a kegyetlen és kéjes boncolás, ami csontig hatol és a végletekig kiélezi az érzékeket. Papp Katalin versei szenvedélyesek és kitárulkozóak, s tobzódó színvilágukkal, érzékiségükkel, máskor naturalisztikus képiségükkel taglózzák le az olvasót (Pressburger Csaba).

Benedek Miklós – Bíró Tímea

Benedek kidolgozott egy sajátos verses mondattant. Ezek a mondatok nem az üzenet közvetlen, transzparens, reflektálatlan közvetítésére vállalkoznak, hanem sokkal inkább a hangulatteremtés, a költői erőkkel való takarékosság, a visszafogottság, a finom mértéktartás szabja meg a keretüket. A költemények atmoszférája titokzatos, sejtelmes. A ki nem mondott, illetve a befejezetlenül hagyott történet-töredékek képezik a könyv tematikai láncolatait. A nyelv mentes mindenféle cikornyától, felülstilizálástól: minimalista radikalizmus. A kötet ezt az atmoszférikus poétikát már a címben is jelzi: a Miközben halkan a köztes állapotra utal, a felszíni történések alatt meghúzódó időtlen, hol traumatikus, hol sóvárgással teli pillanatokra. (Orcsik Roland)

Balázs Attila – Rajsli Emese

„Célja szerint e többfejezetes mű – természetesen a szórakoztatás evidens célján túl – olyan alapvető kérdéseket feszeget, mint a Mindenható és az örökké ott szekundáló Sátán munkálkodása a Föld keletkezésétől a hawkingi Nagy Bumm elméletéig. És vissza.”

Bozsik Péter – Radics Viktória
Péterfy Gergely, Péterfy-Novák Éva – Berényi Emőke, Patócs László